Skoči do sadržaja

Znanstveni članki gradišćankih Hrvatic i Hrvatov


Hrvatice i Hrvati, ki su se u 21. stoljeću u svoji disertacija, diplomski ili drugi završni djeli bavili s temom u kontekstu s narodnom grupom , predstavljaju sažetke svojih djelov i to na gradišćanskohrvatskom i na nimškom jeziku.

Prvo izdanje:
AutorIce i autori: Marin Berlakovich, Michaela Dittinger, rodj. Fercsak, Agnes Höld. Marko Kölbl, Katarina Zvonarich.
Uvod: Zorka Kinda-Berlakovich

Drugo izdanje:
Autorice i autori: Silvija Buczolich, Lydija Novak, Ivan Rotter i Katharina Tyran.
Uvod: Rudolf de Cillia

Treto izdanje:
Autorice i autori: Agnes Csenar-Schuster, Michael Hirschler, Zrinka Kinda i Philipp Tyran.
Uvod: Zorka Kinda-Berlakovich

Prvo izdanje

Drugo izdanje

Treto izdanje


Zurück Pfeil Alle Projekte