Skoči do sadržaja

Članstvo


Članstvo za ljeto 2024

KUGA – Kulturna zadruga – je društvo. Člani profitiraju od različnih prednosti članstva.

Nekoliko prednosti:

  • Mogućnost sudjelovanja u društvu
  • Sniženje ulazninov pri KUGA-priredba za sebe i drugu osobu
  • Sniženje cijenov za tečaje, djelaonice i seminare KUGE za sebe ili jednu drugu osobu istoga domaćinstva

Kako nastati član

Član moreš nastati ako platiš EUR 30,- na konto KUGE ili bar u KUGI:

IBAN: AT66 3301 0000 0390 2848
BIC: RLBBAT2E010

Dokaz za članstvo ćemo poslati.

Članarina za dicu i mladinu

Dica do 14 moru sada sami nastati člani KUGE. Oni moraju samo ispuniti prijavnu kartu i platiti EUR 8,-. Članskom kartom dobiju onda pri svi priredba dičjega kazališća s njevimi roditelji člansku cijenu. 

Za mladinu od 14 ljet nudjamo članarinu s osebujnimi cijenami pri priredba. Omladinsko članstvo moru dobiti školari, inuši i študenti. Cijena:

  • 14-18 ljet: EUR 10,-
  • 18-25 ljet: EUR 15,-

Ovi člani moru dobiti onda sniženje pri svi priredba i tečaji.