Skoči do sadržaja

Highlights

  • CROATISADA FESTIVAL 2023

    CROATISADA FESTIVAL 2023
  • Da Blechhaufn – “Well Done”

    Da Blechhauf´n – „Well Done“
  • JELENA ROZGA

    Jelena Rozga

Širok kulturni špektrum se najde u KUGI.

Narodna muzika i folklor, koncerti od rok do klasike, čitanja, kabaret, kazališne predstave za odrasle i dicu, izložbe, Džez & vino, ljetni festival “Croatisada”… i još čuda već!

Mehr erfahren

KUGA sajam

Ako kaniš kupiti ulazne karte, KUGA bone, knjige, CDjke ili KUGA vino dojdi k nam u KUGA ured. Veselimo se na tebe!

Već

KUGA biblioteka

Početo od januara 2019. vam stoji KUGA biblioteka na raspolaganje. Otvoreno po dogovoru.

Email: biblioteka@kuga.at
Tel.: 02614/7001

Već

Projekti

Sve projekti

Dičji Zbor i mladenački ansambl

Dičji zbor za dicu od 6 do 11 ljet i mladenački ansambl za mlade od 12 do 15 ljet.

Več