Skoči do sadržaja

Highlights

  • Dirk Stermann – “ZUSAMMENBRAUT”

    Dirk Stermann – „ZUSAMMENBRAUT“
  • CROATISADA FESTIVAL

    CROATISADA FESTIVAL 2024

Širok kulturni špektrum se najde u KUGI.

Narodna muzika i folklor, koncerti od rok do klasike, čitanja, kabaret, kazališne predstave za odrasle i dicu, izložbe, Džez & vino, ljetni festival “Croatisada”… i još čuda već!

Mehr erfahren

KUGA sajam

Ako kaniš kupiti ulazne karte, KUGA bone, knjige, CDjke ili KUGA vino dojdi k nam u KUGA ured. Veselimo se na tebe!

Već

KUGA biblioteka

Početo od januara 2019. vam stoji KUGA biblioteka na raspolaganje. Otvoreno po dogovoru.

Email: biblioteka@kuga.at
Tel.: 02614/7001

Već

Projekti

  • KUGA štivo

    Živ jezik mora biti u javnosti vidljiv. Živ jezik je jezik, u kom se more sve izraziti. U njem su pisana znanstvena djela, romani, kraći i duži izvještaji, feljtoni, lirika, proza, itd. Živ jezik stoji na svi mogući mjesti na …

Sve projekti

Dičji Zbor i mladenački ansambl

Dičji zbor za dicu od 6 do 11 ljet i mladenački ansambl za mlade od 12 do 15 ljet.

Več