Skoči do sadržaja

O KUGI


Cilji KUGE

Veliki Borištof je selo Gradišćanskih Hrvatov. Već od 450 ljet živi ova narodna grupa jur u Austriji, skupa s ugarskom manjinom i nimškogovorećimi stanovniki stoju za stoljeća duge peldodavne otnose u pograničnoj regiji. Kultuna zadruga je interkulturni centar ove regije i zrcali nje kulturnu i jezičnu mnogostrukost. KUGA je organizirana kao društvo. Najvažniji cilji društva su: 

  • podupiranje većjezičnosti u Gradišću
  • organiziranje i izvršenje kulturnih priredab 
  • proširenje ponude na području kulture i obrazovanja 
  • potpomaganje kreativnom u djelovanju
  • podupiranje interkulturne komunikacije pomoću tečajev, djelaonic i diskusijov

Uzrok osnovanju društva 1982. ljeta su bili u prvom redu manjkanje kulturne ponude i visoka migracija iz regije. Osnovatelji nisu htili samo gledati, kako sela izumiraju i jezik se zgublja, nego su kanili popraviti ove deficite, zaustaviti tajnu asimilaciju i povišiti vridnost regije.


KUGA – kulturni centar

Narodna muzika i folklor, koncerti od roka do klasike, čitanja, kabaret, kazališne predstave, izložbe KUGA-galerije, džez & vino, dičje kazališće, veliki ljetni festival “Croatisada” – u KUGI se najde širok spektar kulturnoga djelovanja.
Pri svi priredba nam jako leži na srcu pokazati i omogućiti doživiti u našem stanu gradišćanskohrvatsku narodnu i suvremenu kulturu i podupirati razvitak dvojezičnosti na svi područji. 
Velika dvorana za priredbe sa zvanarednom tehničkom opremom nudja sidala za oko 500 ljudi i se da adaptirati za sve vrsti priredab – od balov ča do većih konferencijov.


KUGA – mjesto za seminare

KUGA ima 3 prostorije za seminare, ke se moru iznajmiti za priredbe, sva tehnička oprema od flipčarta do video-beamera se more upotribiti. Ako je potribno, se velika dvorana KUGE da povećati ili pomanjiti. KUGA sama priredjuje diskusije, predavanja i seminare – sadržaj ovih priredab su većinom manjinske tematike, pedagoška pitanja ili teme iz područja regionalnoga razvitka.


KUGA – mjesto obrazovanja odraslih

Uz sva svoja druga djelovanja KUGA nudja i redovite tečaje za odrasle. Vlašći tečaji KUGE se dopunjuju tečaji Narodne visoke škole i drugih institucijov za obrazovanje odraslih. Sadržaj ovih tečajev obuhvaća 3 velika težišća – jezike, zdravlje i kreativnost. U detalju su ovo jezični tečaji, športske zanimacije od aerobica do zdravstvene gimnastike, plesanje od afro do standarda, joga, priredbe za obrazovanje roditeljev, zdravstvene teme ča do slikanja.


KUGA – za dicu i mladinu

Cijelo ljeto KUGA nudja širok program za aktivno djelovanje za dicu i mladinu. Mnogovrsne ponude tečajev pozivaju, smišljeno i kreativno prebaviti slobodno vrime: dičji zbor, vokalni ansambl za mladinu, balet, rani odgoj k muziki, ritmika za najmanje, omladinska grupa Xept, tečaji za plesanje, rok-pop-djelaonica, prostorija za vježbanje za rok-sastave, kazališne djelaonice, …! Jedan od vrhuncev su svako ljeto kreativni feriji, takozvani “KUGA4kids” – kade se nudja dici od 7-12 ljet 2 tajedne dugo igra, veselje i kreativnost. Pri ovi tajedni se nudjaju u KUGI redoviti tečaji kot naprimjer: lončarenje, indijansko selo, glumenje, kuhanje, doživljenje različnih pustolovin, dičji orkestar, slikanje, stvaranje velikih mehurov od sapunice – svako ljeto je nešto novoga u programu!