Skoči do sadržaja

CD-Produktion “Dičji trubadur – Kinderliedermacher Bernhard Fibich … i po našu”


Dičji zbor KUGE je producirao u zimi 2001/2002 Cdjku za dicu s poznatimi jačkami Bernharda Fibicha. Jelka Zeichmann-Kocsis je za ovu produkciju Fibichove jačke prevodila na hrvatski otnosno adaptirala na dvojezični način. 


Zurück Pfeil Alle Projekte