Skoči do sadržaja

Predavanje: Oskar Rupp


Nedilja — 18. sep. 2022

15:30 Uhr

KUGA


Oskar Rupp iz Maloga Borištofa je 2021. ljeta napisao jezikoslovno bakalaureatsko djelo za studij „Bosanski/Hrvatski/Srpski“ na instituta za slavistiku sveučilišća u Beču. Pisao je o normiranju gradišćanskohrvatskoga pismenoga jezika u 20. stoljeću. Angažira se u mnogi društvi u Gradišću i je krez to jur rano došao u kontakt s različnimi dialektalnimi i pismeni varijanta hrvatskoga jezika. Jako se zanima i za druge slavske jezike i posebno za odnose u sličnosti različnih jezikov i varijetetov. Prestaviti će sažetak svojega bakalaureatskoga djela.

Ulaznina: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen