Skoči do sadržaja

LITERARNI KRUG: KERSTINGER / ROTTER / ZEICHMANN


Nedilja — 28. jan. 2024

15:30 Uhr

KUGA


Andrea Kerstinger / Ivan Rotter / Dorothea Zeichmann

Muzički okvir: Maja Rainer & Viktoria Schmidt

Čitanje u dvi jeziki

Dorothea Zeichmann, Andrea Kerstinger i Ivan Rotter čitaju iz njihovih knjig.

Dorothea Zeichmann: “Teta Mare – Erzählungen in Anekdoten”

Andrea Kerstinger: “Fingerübungen pannonisch.prosaisch.poetisch”

Ivan Rotter: “Mali princ” – gradišćansko-hrvatski prevod obljubljene knjige Antoinea de Saint-Exuperyja

Ulaznina: dobrovoljni dari

Andrea Kerstinger “Fingerübungen pannonisch.prosaisch.poetisch”

Životni svit Gradišća, ki je mali ali različan, stvara okvir za literarne vježbe Andreje Kerstinger. Tako su u prošli ljeti nastali brojni teksti: kratka proza i priče, lirična poezija i ironični teksti. Autorice ukorenje u ruralnom kraju se pokaže i kroz dijalektalnu poeziju i priloge na gradišćansko-hrvatskom materinskom jeziku. Andrea Kerstinger ima otvoren pogled za atmosferično i za nejednostavno medjuljudskih odnosov. Kad piše otkriva apsurdno u svakidanjem, posebno u banalnom i iracionalno u idili. (edition lex liszt 12)

Dorothea Zeichmann “Teta Mare”

Knjiga „Teta Mare“ ima ne samo književnu već i naglašenu jezičnu i kulturno povijesnu vrijednost. Osim toga autorica u ovoj knjizi vrlo precizno aktualizira i problematizira položaj hrvatske autohtone manjine u Republici Austriji. Kako zbog sadržaja tako i zbog izvanliterarnih dosega ovu bi knjigu trebalo proširiti po cijelom Gradišću, staviti na raspolaganje svim hrvatskim učiteljima i svećenicima, ali isto tako učiniti ju dostupnom i čitateljima u Republici Hrvatskoj.

Autorica je opravdala dvojezičnost ove knjige. Bilo bi dobro da svi potomci gradišćanskih Hrvata koji su asimilirani, ili pred asimilacijom pročitaju ovo djelo. Austrijska država i kultura ništa neće biti bogatija odnarođivanjem gradišćanskih Hrvata, ali njihovom asimilacijom nestaje jedna snažna i samosvojna kultura.

Đuro Vidmarović (Panonski list, dec. 2023)

…Čini mi se „Teta Mare“ daje najistinitiji prikaz našega svakidašnjega života. To je naša najbolja sociološka študija zadnjega vrimena…

I tako je Dorothea Zeichmann pokupila iz svojega spominjanja familije i rodjakov, najvažnije momente našega društvenoga života u razumljivom hrvatskom jeziku a za većinu (?) u nimškom….. Vjerna slika našega života!

Nikola Benčić (Hrvatske novine, 15.12.2023)

Ivan Rotter “Mali princ”

Mali princ (originalni naslov: Le Petit Prince) je priča francuskoga autora Antoinea de Saint-Exupéryja, ku je sam ilustrirao i ka je njegovo najpoznatije djelo. Knjiga je prvi put objavljena 1943. ljeta u New Yorku, kade je autor bio u egzilu. Mali princ se gleda kot književna interpretacija moralnoga razmišljanja i spoznanja svita svojega autora i kot kritika na propadanju vrinosti društva. Djelo je moderna umjetnička povidajka i skoro svenek se tumači kot zagovaranje prijateljstva i človičnosti. Prevodjena na 23 jezike, med njimi je sedam hrvatskih varijantov.
Ivan Rotter je u ljetu 1998. prvi put prevodio knjigu na gradišćanskohrvatski jezik. U novembru 2023. je izašlo drugo izdanje.


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen