Skoči do sadržaja

KARNEVAL ŽIVIN


Nedilja — 24. nov. 2024

15:00 Uhr

KUGA


Priča s muzikom za male i velike.

Muzika: Camille Saint-Saëns
Priča: Marco Simsa
Gradišćanskohrvatska verzija: Školarice Savezne škole za elementarnu pedagogiku, Borta (BAfEP Oberwart), Anita Jugovits-Csenar, Jelka Zeichmann-Kocsis
Izdavač: HKD

Gdo ne pozna poznatu priču s muzikom od francuskoga kompozitora Camille Saint-Saëns-a? A verzija, kade Marco Simsa povida o fešti s opicami, lavi, elefanti, oslicami i puno drugih živin, sliši sigurno med najlipše interpretacije ove kompozicije. Hrvatske školarice Savezne škole za elementarnu pedagogiku (BafEP) su skupa s učiteljicami Anita Jugovits-Csenar i Jelka Zeichmann-Kocsis i uz potporu Hrvatskoga kulturnoga društva prevodili ovu priču u gradišćanskohrvatski jezik i ju snimili na CD.

HKD, KUGA i Savezna škola za elementarnu pedagogiku srdačno pozivaju male i velike na ovu posebnu priredbu.

Ulaznina: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen