Skoči do sadržaja

100 ljet HARMONIJA


Subota — 25. jun. 2022

20:00 Uhr

KUGA


1922. ljeta je mladi kapelan Martin Meršić ml. osnovao „Velikoborištofsko pjevačko društvo HARMONIJA“. Po ondašnjoj tradiciji je to bilo muško pjevačko društvo. Po tri ljeti je preuzeo učitelji Jože Thüringer peljačtvo do ljeta 1937, kad je preuzeo Jože Liebknecht. Dokle su se na početku 2. svitskoga boja skoro sva društva raspala se je ugodalo seljaku Jandri Perušiću peljati društvo kroz teška ljeta. Po boju su društvo peljali Stefan Kelemen, Franjo karall, Jože Liebezeit i po njem opet Franjo Karall.1964 ljeta se je pjevačko društvo fuzionirala novo osnovanom tamburaškom društvu i se zvalo od tada “Pjevačko i tamburaško društvo HARMONIJA” ko je peljao mladi učitelj Mirko Berlaković. Po 45 ljeti ga je naslijedio Rudi Berlaković.
2022 ima sada mišano žensko i muško društvo pod peljanjem Rudija Berlakovića stovetu obljetnicu i srdačno poziva na svečevanje s koncertom.


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen