Skoči do sadržaja

Rani odgoj k muziki


Utorak - 16. jan. 2024

16:0017:00 Uhr


za dicu od 4-6 ljet

U ovom tečaju ćedu dica na igrajuć način doživiti prvi pristup k muziki. Uz jačenje, moljanje i gibanje k muziki ćemo igrati i na instrumenti (Orff-instrumenti). Sva dica od 4 do 6 ljet, ka imaju muziku rado, su srdačno pozvana na suradnju.Tečaj će se održati dvojezično.

Peljanje: Mag. Jelka Zeichmann-Kocsis
Traje: 8 tajedan
Početak: 16.1. – 16:00-17:00
Prinos: € 60,-/70,-


Zurück Pfeil Alle Kurse