Skoči do sadržaja

Zadnje čitanje na svitu


Petak — 23. dec. 2022

20:00 Uhr

KUGA


Čitanje: Hannah Darabos, Konstantin Milena Vlasich
Muzika: Baubo Collective (Anna Maria Niemiec – čelo, Lorina Vallaster – frule)

S31 kao autocesta zgubljenih dušov umjet:nic. U vlaku Jurske željeznice, šminkani za pride skupa s hordom nogometnih navijačov i virus na krivi puti. Svit je igrališće u Kaisermühlenu. Konstantin Vlasich prezentira skupa s Hannom Darabos tekste ki su nastali za vrime svojega djelatnoga stipendija ili znamda samo zadnje čitanje na svitu – muzikom. Anna Maria Niemiec i Lorina Vallaster pružu neočekivane zvučne doživljaje.

Ulaznina: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen