Skoči do sadržaja

„TESTIMONIUM – Biografski arhiv Gradišćanskih Hrvat:ic“


Nedilja — 27. aug. 2023

16:00 Uhr

KUGA


Michael Schreiber & Konstantin Vlašić
Dialog i prezentacija

„TESTIMONIUM -Biografski arhiv Gradišćanskih Hrvat:ic“ je najnoviji kooperacijski projekt Gradišćanskoga društva za istraživanje i Novoga glasa. Testimonium je digitalni arhiv. Poznate ličnosti iz hrvatske narodne grupe, ke pokrivalju različna područja – od umjetnosti i kulture prik ekonomije do politike – reflektiraju o svojem životu i o centralni pitanji svojega časa. U prošlom ljetu su snimili 16 intervjuov. Mišljeno je, da će se arhiv stalno proširiti. Prvi spominki na ditinstvo se isto tako najdu u razgovori kot manjinskopolitički angažman i pitanja o budućnosti narodne grupe.

Razgovore su peljali na hrvatskom jeziku. Koncem augusta ćedu snimke stati pod adresom www.forschungsgesellschaft.at/testimonium javnosti na raspolaganje.

Razgovore su peljali slijedećimi ličnosti: Martin Živković, Ferenc Buzanić, Joško Vlašić, Ivo Sučić, Zlatka Gieler, Jelka Perušić, Felix Tobler, Dorothea Zeichmann, Ana Šoretić, Mirko Berlaković, Tibor Jugović, Peter Tyran, Nikola Benčić, Jurica Čenar, Stefan Kočiš, Paul Blagusz.

Projekt ćedu predstaviti Michael Schreiber (Gradišćansko društvo za istraživanje) i Konstantin Vlašić (Novi glas).


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen