Skoči do sadržaja

Spomenpriredba – 300 ljet svećenik i književnik Lovre Bogović


Subota — 18. mar. 2023

17:00 Uhr

KUGA


17:00 – sveta maša u crikvi sv. Demetera u Velikom Borištofu

Po maši i kratkoj pauzi slijedi priredba u KUGI  .

18:15 – otvaranje: Mišani crikveni zbor Veliki Borištof

18:25 – Manuel Bintinger, KUGA – pozdrav;

– dir.u m. Štefan Zvonarić, peljač projekta – pozdrav i kratak uvod

18:30 – dr. Nikola Benčić: Barok u gradišćanskohrvatskoj književnosti

19:15 – mag. Jonči Karall: Lovre Bogović – život i djelo

Po kratkoj diskusiji poziva općina Veliki Borištof na mali bife.

Gebetsbuch von Laurencziuss Bogovics . Lovre Bogović

Lovre (Lovrijenac) Bogović je rodjen je 22. marca 1723. u Velikom Borištofu. U franjevački red je primljen 19. februara 1742., a 1746. je posvećen duhovnikom. U samostanu u Novom Gradu je djelovao u razdoblju 1749.-1753., 1755.-1759., 1760.-1761., 1767.-1771., 1779. Kapelan u Koljnofu bio je 1772.-1773. Pretpostavlja se da je u medjuvremenu bio u samostanu u Željeznom. Umro je u cistercitskom samostanu u Szentgotthárdu 12. januara 1789., kade je i pokopan.

Bogović je pisao jednu od najpopularnih knjig gradišćanskih Hrvatov uopće: molitvenik „HIŽA ZLATA“. Knjiga je tiskana 1754. u Šopronu. Ona broji med najznamenitije temelje gradišćanskohrvatske književnosti i kulture.

Ulaznina: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen