Skoči do sadržaja

Sanja Vulić – Jezik Hrvata u dijaspori I. i II.


Petak — 21. apr. 2023

20:00 Uhr

KUGA


Predavanje i prezentacija

Drago nam je predstraviti na večer pred “Danom hrvatske knjige” (21.4.) i pred “Svitskim danom knjige” (22.4.) znanstveno djelo prof. dr. sc. Sanje Vulić o jeziku Hrvata u dijaspori.

Prof. dr. sc. Sanja Vulić, redovita sveučilišna profesorica na Fakultetu hrvatskih studijov u Zagrebu, je svoje već desetljetno istraživanje jezika Hrvatov u dijaspori zaokružila s dvimi knjigami naslovljenim Blago rasutih. Jezik Hrvata u dijaspori I. i II.

Prof. mag. dr. Zorka Kinda-Berlaković će predstaviti autoricu i knjige.

Prof. dr. sc. Sanja Vulić će predstaviti posebna težišća u prvom redu poglavlje o gradišćanski Hrvati.

Nakladnik: Književni krug Split

Prof.dr.sc.Sanja Vulić
Prof. mag. dr. Zorka Kinda Berlaković

Prva knjiga poglavito naliže na očuvanost hrvatskoga jezika u iseljeničtvu do kraja 20. stoljeća: u Sjevernoj i Južnoj Ameriki, u Australiji i Novom Zelandu, u Južnoafričkoj Republiki ter zapadnoj Europi (Njemačka, Švicarska, Francuska, Belgija itd.). Autorica prezentira načine već ili manje uspješnoga očuvanja hrvatskoga jezika u ti zajednica: stupanj organiziranosti hrvatske nastave i drugih oblikov čuvanja jezika, razvijenost pisane riči (sastavljanje i objavljivanje školskih knjig, postojanje štamparskih društav, brojnost spisateljev na hrvatskom jeziku, brojnost hrvatskih novin, radija, televizije i tako dalje).

U drugoj knjigi analizira hrvatski jezik autohtonih hrvatskih manjinskih zajednic u sridnjoj i jugoistočnoj Europi. Ova druga knjiga se sastoji od dva dijela. U prvom, opsežnijem dijelu autorica daje povijesni pregled i jezičnu analizu svih migracijskih manjinskih zajednic, ke su nastale do zaključno početka 19. stoljeća (moliški Hrvati, gradišćanski Hrvati, bunjevački Hrvati, šokački Hrvati, različne manje hrvatske skupine u Mađarskoj, zatim karaševski Hrvati, ostali Hrvati u Banatu ter Hrvati na Kosovu). U drugom dijelu analizira jezik hrvatskih nemigracijskih zajednic, tj. zajednic, ke su nastale manjinami kada su se prominile državne granice (pomurski i podravski Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Boki kotorskoj i Baru u Crnoj Gori, Hrvati u Beloj krajini u Sloveniji ter u istočnom Srijemu).

U drugoj knjigi je najopsežnije poglavlje o gradišćanski Hrvati. Prezentiraju se narječja, dijalekti i skupine govorov gradišćanskih Hrvatov ter posebno gradišćanskohrvatski književni jezik.

Nakladnik: Književni krug Split

Ulaznina: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen