Skoči do sadržaja

Hrvatski kiritof


Utorak — 25. okt. 2022

22:00 Uhr

KUGA


U 22:00, po koncertu BASBARITENOROV, ćedu nam zaigrati gosti iz susjedne Mađarske, i to gradišćanski Hrvati iz Petrovoga sela, tamburaški sastav KOPRIVE. Svi, ki kanu tancati, jačiti, razgovariti se, jisti i piti u ugodnom društvo itd: na borištofskom kiritofu će bit za svaku i svakoga ča.

Ulaznina: u Basbaritenori karti uključeno
za sve druge: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen