Skoči do sadržaja

Jezični parkur za školar:ice osnovnih škol


Utorak — 26. sep. 2023

09:00 Uhr

KUGA


KUGA opet organizira obljubljeni jezični parkur prilikom Europskoga dana jezikov 26. septembra. školar:ice se moru u kratkom vrimenu upoznati s četirimi različnimi jeziki i riješiti male zadaće. Podvarati ćedu dicu opet native speakeri i izobraženi/e pedagog:ice. Sve osnovne škole, ke kanu diozeti, neka se prosim javu!

Prinos: € 4,- na školar:icu


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen