Skoči do sadržaja

Izložba – Lui Janele – “The unknown holy saints of Burgenland” & “Homaža – Joe Zawinul”


Petak — 24. maj. 2024 28.jun.2024

Uhr

KUGA


Pozdrav: Manfred Leirer, KUGA

Razgovor s umjetnikom: Joachim Lothar Gartner
Muzički okvir: PASTICCIO – mlade gusla:čice Muzičke škole Gornja Pulja pod peljanjem mag. Martin Kocsisa

Na ovoj izložbi Lui Janele prikazuje, izmedju ostalog, preslikane fotografije iz 2002. ljeta, ke je naslikao za vrime svojega umjetničkog boravka u Lekindrofu u Gradišću.

„Njegova umjetnost ne služi, ona potribuje i daje svim ki joj se podložu mogućnost izviditi svoje vlašće dibine“ (Kurt Goebel, austrijanski umjetnik)

U velikoj dvorani: HOMAŽA NA JOE ZAWINULA – TRIPTYCHON I ZVUČNA INŠTALACIJA

Izložba je otvorena do 28.6.2024. Od pandiljka do petka od 09:00-12:00, petak od 16:00-18:00 i pri priredba.


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen