Skoči do sadržaja

Hrvatski kiritof – “Borištofski glasi”


Srijeda — 25. okt. 2023

19:00 Uhr

KUGA


Koncert

Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof

Dičji zbori KUGE & Mladenački ansambl KUGE

Vokalni ansambl KUGE

Crikveni zbor Veliki Borištof

Tamburaško i pjevačko društvo Harmonija

Malo Borištofski Tamburaši “Složnost”

Potom zabav u KUGA krčmi

Tamburica Koprive,  Petrovo selo/Szentpéterfa

Kiritofarke i kiritofari, ovo ljeto vas čeka poseban večer s posebnim programom! Selo ima bezbroj muzičkih sastavov, talentiranih jačkaric i jačkarov, tamburašev od mladih do zrelijih semestrov. Po prvi put morete čuti i uživati nekoliko od njih na jedan večer. Borištofski zvuki, Borištofski glasi – uživajte u Borištofskoj noći! Veselimo se na sve iz široke i daleke okolice, da skupa svečuju hrvatski kiritof u Velikom Borištofu. Na dobroj kapljici i špecijaliteti kuhinje pravoda neće manjkati!
Drugi dio večera ćedu zabavljat u ležernoj atmosferi KUGA-krčme petrovo selske tamburaške legende “Koprive”.

Ulaznina: dobrovoljni dari


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen