Skoči do sadržaja

Ermi-Oma – “Heimsuchung”


Četvrtak — 19. okt. 2023

19:30 Uhr

KUGA


KABARET MARKUSA HIRTLERA

Ermi-oma je nezadovoljna i išće novi dom.
Po ki kriterija se odibira starački dom?
Na čega se more nasloniti: na kvalitetni pečat, certifikat, ocjene drugih?
Iskanje novoga doma nastaje avantura.

Markus Hirtler je već od 20 ljet djelao kao bolničar, peljač staračkog doma i socijalni menedžer. Stvorio je umjetničku figuru Ermi-oma da daje onim ljudem glas, ki u društvu već nimaju čuda za reć, i to na jako ljubezan, šalan i mnogovrstan način.

Ulaznina:
VVK € 32,-
Dica do 14 ljet: € 22,-

Tickets: –> Ermi-Oma <–


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen