Skoči do sadržaja

“Der (zer)depperte Krug” – Kazališna grupa Lučman


Petak — 13. okt. 2023

18:00 Uhr

KUGA


Kusić je slobodno naslonjen na drami Heinricha von Kleista: “Der zerbrochene Krug”. Ova kabaretsko-kriminalna sudska satira govori o ljubavi, ljubomori, zbantovanoj časti, malogradjanstvu, velikoj tajni i corpus delicti – vridnom vrču.

Mir u stanu Spießig je nestao kada je jako vridan obiteljski vrč razbijen u to vrime noćnog zabavljanja kćeri stana. Zaručnik Peter Ehrlich, ki je za majku Marthu Spießig krivac toj nesrići, odbija krivicu od sebe i optužuje nepoznatu tretu osobu.

Kao rezultat toga, se majka kani boriti za svoje pravo na razbijeni vrč na sudu. Nje kćer Judith, jedina ka bi mogla razjasniti cijelu situaciju, čuva svoju tajnu. Ona zamoli svoju majku da ne preda tužbu na sud. Ali to je zaman – slučaj završi na sudu!

Po jako uspješni predstava u maju ovoga ljeta u Lučmanu, će se vrč razbiti sada i u Velikom Borištofu. Bit će šalno i nategnuto do konca!

Ulaz: dobrovoljni dari

Info: Po predstavi postoji mogućnost skupnoga gledanja EM-kvalifikacije: Austrija suprot Belgije. Početak je u 20:45.


Zurück Pfeil Alle Veranstaltungen