Kulturvereinigung
kulturna zadruga

Članstvo za ljeto 2021

KUGA – Kulturna zadruga - je društvo. Člani profitiraju od različnih prednosti članstva.

 

Nekoliko prednosti:

 

  • Mogućnost sudjelovanja u društvu
  • Sniženje ulazninov pri KUGA-priredba za sebe i drugu osobu
  • Sniženje cijenov za tečaje, djelaonice i seminare KUGE za sebe i drugu osobu

 

 

Kako nastati član

 

Član moreš nastati ako platiš EUR 25,- na konto KUGE ili bar u KUGI:

 

  • IBAN: AT66 3301 0000 0390 2848, BIC: RLBBAT2E010

 

Člansku kartu ćemo poslati.

 

 

Članarina za dicu i mladinu

 

Dica do 14 moru sada sami nastati člani KUGE. Oni moraju samo ispuniti prijavnu kartu i platiti EUR 4,-. Članskom kartom dobiju onda pri svi priredba dičjega kazališća s njevimi roditelji člansku cijenu.

Za mladinu od 14 ljet nudjamo članarinu s osebujnimi cijenami pri priredba. Omladinsko članstvo moru dobiti školari, inuši i študenti. Cijena:

 

  • 14-18 ljet: EUR 6,-
  • 18-25 ljet: EUR 12,-

 

Ovi člani moru dobiti onda sniženje pri svi priredba.