Direkt zum Inhalt wechseln

KUGA štivo


ŠTIVO – Jezik mora biti vidljiv!

Živ jezik mora biti u javnosti vidljiv. Živ jezik je jezik, u kom se more sve izraziti. U njem su pisana znanstvena djela, romani, kraći i duži izvještaji, feljtoni, lirika, proza, itd. Živ jezik stoji na svi mogući mjesti na raspolaganju. Tako i na domaćoj stranici KUGE. Svaki misec kanimo ponuditi jedno štivo.

Počet ćemo sa znanstvenim člankom Elisabethe Satovich, u kom predstavlja sažetak nje bakalaureatskoga djela.

„Medijska integracija etničkih manjin
na primjeru Gradišćanskih Hrvat:ic u Austriji“
Satovich, Elisabeth, rodj. 1998
–> Članak 1

U drugom članku Štefan Emrich opisuje gdo i ča je bio XEPT.

„Mi smo bili XEPT!“
Emrich, Štefan, rodj. 1981
–> Članak 2


Zurück Pfeil Alle Projekte