Direkt zum Inhalt wechseln

KUGA štivo


ŠTIVO – Jezik mora biti vidljiv!

Živ jezik mora biti u javnosti vidljiv. Živ jezik je jezik, u kom se more sve izraziti. U njem su pisana znanstvena djela, romani, kraći i duži izvještaji, feljtoni, lirika, proza, itd. Živ jezik stoji na svi mogući mjesti na raspolaganju. Tako i na domaćoj stranici KUGE. Svaki misec kanimo ponuditi jedno štivo.

Zač rodnoćutljiv jezik
Grandić, Tereza
–> Članak 05/2023
Autorica se bavi pitanjem rodnoćutljivoga jezika. Minjanje jezika je dio procesa društvenih promjenov. Korišćenje rodnoćutljivoga ili još i rodnopravičnoga jezika je jedan od mnogih korakov u smjeru ravnopravnosti žen i muži.

Women of Minorities – Uloga žen u manjinski društvi
Novak, Lidija/Lydia, rodj. 1986.
–> Članak 04/2023
Autorica predstavlja anketu o ulogi žen u manjinski organizacija. Anketa bi mogla biti polazna točka za daljne korake prema ravnopravnosti i senzibilnosti unutar manjinskih zajednic.

La Kugarača – kulturno posvojenje?
Stern, Rafael, rodj. 1989.
–> Članak 03/2023
U svojem komentaru se Rafael Stern bavi s kulturnim posvojenjem, ko je za njega u vezi s balom KUGE „kulturno obožavanje“.

La Kugarača – kulturno posvojenje?
Vlasich, Konstantin, rodj. 1992.
–> Članak 03/2023
U svojem komentaru se Konstantin Vlasich bavi s kulturnim posvojenjem u vezi s balom KUGE i kako u budućnosti biti pažljiv:e organizator:ice.

„Naš jezik…“: pitanje norme i standardnoga jezika kod gradišćanskih Hrvatov
Tyran, Katharina Klara, rodj. 1982.
–> Članak 02/2023
Katharina Klara Tyran opisuje put u smir normiranja jezika kod gradišćanskih Hrvatov.

Mi smo bili XEPT!
Emrich, Štefan, rodj. 1981.
–> Članak 01/2023
Štefan Emrich u svojem članku opisuje gdo i ča je bio XEPT.

Medijska integracija etničkih manjin
na primjeru Gradišćanskih Hrvat:ic u Austriji
Satovich, Elisabeth, rodj. 1998.
–> Članak 12/2022
Elisabeth Satovich u ovom znanstvenom članku predstavlja sažetak nje bakalaureatskoga djela.


Zurück Pfeil Alle Projekte