|
Hrvatski

27.01.2019 15:00


Nikola Benčić - "Život, djelo i poslovanje MMM-a"


Muzički okvir/musikalische Umrahmung: Mišoviti zbor Dolnja Pulja

 

 

Već od 50 ljet nakon svojega doktorskoga djela o MMM-u na sveučilišću u Beču se je Nikola Benčić opet temeljno bavio s najznačajnijim piscem gradišćanskih Hrvatov. Gospodarstvene i kulturnopolitičke prilike da u ljetu 1963 za pisanje opširne biografije i monografije nisu dale mogućnosti. Sada polaže „ovo djelo našemu/mojemu narodu u ruke“.

Glavni urednik Hrvatskih Novin Peter Tyran o knjigi: „Posebnost ove najnovije Benčićeve knjige je, čitajući o Miloradiću i njegovom vrimenu, i to kroz prizmu povjesničara moremo bolje razumiti i našu povijest kao gradišćanske Hrvatice i Hrvati. Naša povijest je direktno vezana uz tadašnju, trijanonsku Ugarsku, a stoprv po 1921. je počela Austrija krojiti našu povijest i uticati na naš „mali roj i broj“. Tim je ova Benčićeva knjiga ne samo vridan opis života i djelovanja Miloradića, nego je neophodna knjiga o našoj povijesti, ku bi tribali čim temeljitije proučavati. Zato, da bi znali gdo smo i zač smo takovi kakovi smo!“

Nikola Benčić će predavati o životu, djelu i poslovanju Miloradića. Mišoviti zbor Dolnje Pulje pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kocsis će jačkami Mate Meršića Miloradića oblikovati ovu priredbu.

Prvo izdanje knjige je izašlo u vlastitoj nakladi NB, drugo izdanje u nakladi HKD-a u ljetu 2018.

 

Dolnjopuljanski mišoviti zbor postoji već prik četvrdeset ljet i je zapravo izrasao iz muškoga zbora. Obadva je osnovao i duga ljeta peljao Stefan Kocsis. Zbor je u prvom redu oblikovao Božje službe na velike svete, je uzato ali i jačio pri sakralni koncerti i drugi različnih priredba. Vrhunci djelovanja zbora su bili sudjelovanje pri Papinoj maši u Trajštofu, kot i pjevanje maše u Panteonu Rimi.

Zbor ima u svojem repertoaru u prvom redu crikvene, ali i svitske jačke kot i vlašće kompozicije Stefana Kocsis. On je i uglazbio tekste naših gradišćansko-hrvatskih piscev, kot Mate Meršića-Miloradića, pater Augustina Blazovića, Anne Šoretić i Doroteje Zeichmann.

Početo od 2017. ljeta je preuzela Jelka Zeichmann-Kocsis peljačtvo zbora.

 Ulaznina: dobrovoljni dari