Skoči do sadržaja

Rani odgoj k muziki


Utorak - 04. okt. 2022

16:00 Uhr


za dicu od 4-6 ljet

U ovom tečaju ćedu dica na igrajuć način doživiti prvi pristup k muziki. Uz jačenje, moljanje i gibanje k muziki ćemo igrati i na instrumenti (Orff-Instrumenti). Sva dica od 4 do 6 ljet, ka imaju muziku rado, su srdačno pozvana na suradnju. Tečaj će se održati dvojezično.

Peljačica: Mag. Jelka Zeichmann-Kocsis
Traje: 10 Wochen
1. sastanak: 4.10. – 16:00
Prinos: € 70,-/80,-


Zurück Pfeil Alle Kurse