Skoči do sadržaja

Rani odgoj k muziki


Utorak - 28. febj. 2023

16:0017:00 Uhr


za dicu od 4-6 ljet

U ovom tečaju ćedu dica na igrajuć način doživiti prvi pristup k muziki. Uz jačenje, moljanje i gibanje k muziki ćemo igrati i na instrumenti (Orff-Instrumenti). Sva dica od 4 do 6 ljet, ka imaju muziku rado, su srdačno pozvana na suradnju. Tečaj će se održati dvojezično.

Peljačica: Mag. Jelka Zeichmann-Kocsis
Traje: 8 tajedan
1. sastanak: 28.2. – 16:00
Prinos: € 55,-/65,-


Zurück Pfeil Alle Kurse