24.11.2018 16:00


"Spomen-ljeto 2018 Gedenkjahr"


Vorträge/predavanja:

"Zapadno-ugarski Hrvati po raspadu Austro-Ugarske Monarhije"


Refernt: akademik dr. Nikola Benčić


Predavanje po hrvatsku / in kroatischer Sprache

"Razvitak hrvatske narodne grupe u tri zemlja od 1918 do danas."

 

Jedan dio hrvatske narodne grupe došao je k Austriji, drugi je ostao kod Madjarske a treti je priključen Slovačkoj. Kako su se u novoj situaciji snašli Hrvati? Ka prava su im dala nove države? Ku ulogu su igrali odnosno igraju na društvenom, školskom, ekonomskom i kulturnom polju u svoji novi država?
Akademik dr. Nikola Benčić je slavist, povijesničar, literat i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Stručnjak je za literaturu, jezikoslovlje i povijest Gradišćanskih Hrvatov.

Professor Dr. Nikola Bencsics ist Historiker, Slawist, Literat und Mitglied der Kroatischen Akademie der Wissenschaften in Zagreb. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit verschiedenen Aspekten der burgenlandkroatischen Literatur und Geschichte.


 
Referent: Michael Schreiber

Vortrag in Deutsch und Kroatisch

"Hrvati i nacionalsocijalizam" - Die Burgenlandkroaten und der Nationalsozialismus - Zwischen Kollaboration, Widerstand und Verfolgung.

 

Michael Schreiber študira povijest i je suradnik gradišćanskoga društva za istraživanje, kade momentano rešeršira o sudbini pojedinih židovskih obitelji u mali seli Gradišća. Za predavanje u Kugi je istraživao u zemaljskom arhivu i različni dokumenti, kako su gradišćanski Hrvati doživili i preživili NS-vrime – kot simpatizanti, kolaborateri, sljedbeniki ali i u otporu kot žrtve.20 Uhr

"Spome-ljeto 2018 Gedenkjahr"

"Med oportunizmom i otporom - Zwischen Opportunismus und Widerstand"

Eine dramaturgische Collage mit Texten von Hanna Sturm und Käthe Sasso, Liedern und audiovisuellen Dokumenten über das Verhalten und die Stimmung bei den burgenländischen Kroaten vor und nach dem Anschluss 1938.

Dramaturgičan kolaž tekstov od Hanne Sturm i Käthe Sasso, jačak i audiovizuelnih dokumentov o ponašanju i raspoloženju Gradišćanskih Hrvatov okolo „priključku“ 1938. ljeta.

Eine zweisprachige Produktion der KUGA / dvojezična produkcija KUGE, erstellt von Peter Wagner & Joško Vlasich.

 


Eintritt/ulaznina: Freie Spende / Slobodnovoljni dari