|
Hrvatski

12.06.2015 19:30


Anita Malli - "Uloga i značenje djelovanja rok grupe BRUJI"


„Der ‚Krowodnrock’ der Rockgruppe Bruji als Artikulationsinstrument einer Volksgruppenproblematik“ je diplomsko djelo, ko se bavi djelovanjem rok-grupe Bruji i značenjem grupe za manjinski identitet Gradišćanskih Hrvatov. Pisala je je slavistica Anita Malli, rodjena Szaffich. Izdano je 2005. ljeta.

 

Djelo daje povijesni pregled o manjinskopolitičkoj situaciji Gradišćanskih Hrvatov u 2. Republiki. Resantimani i manjinskopolitičko zanimanje Brujev su bili uzrok za kritične tekste Brujev, s kimi su u prvi ljeti dostali aplauz ne samo u Gradišću, nego i izvan Gradišća. Djelo daje i pregled o tematičnih, stilističnih i jezičnih posebnosti Brujevskih jačak.

 

 

Eintritt/ulaznina: Freie Spende/dobrovoljni dari