|
Hrvatski

24.04.2015 19:30


"Koncept identifikacije kod G/gradišćanskih Hrvatov" - Predavačica: Dr. (des.) Katharina Tyran


Katharina Tyran je pisala disertaciju o konceptu identifikacije kod G/gradišćanskih Hrvatov. U istraživanju se je bavila konceptom identifikacije u pogledu na pojedine označnike identiteta. Kao glavna paradigma za istraživanje su joj služile granice i "podiljenje" GH na tri države. Centralna točka je bilo jezično pitanje. Cilj joj je bio ne samo jezik izolirano istraživati, nego ga staviti i u kontekst s drugimi identitarnimi označniki.

Dezignirana „dr.“ Katharina Tyran živi u Berlinu i djela kao samostalna znanstvenica.

 

 

Eintritt/ulaznina: Freie Spende/dobrovoljni dari