|
Hrvatski

13.03.2015 19:30


Web 2.0 za Gradišćanske Hrvate - Predavač Mag. Ivan Rotter, MA


Otkad imamo internet, a to je zapravo od 1989., se je stala prava revolucija, internetska. Zauzela je cijelo društvo, gospodarstvo, obrazovanje i prije svega privatni žitak. Facebook, Twitter, Whats-up itd. Su u današnjem društvu postale činjenica. No i prez njih se da živiti! Triba se tim i kritički baviti. Rottera zanima kako se internet i socijalne mriže moru koristiti i za naš mali (gradišćansko) hrvatski jezik.

Mag. Ivan Rotter, MA predstavit će dva projekte: Hrvatski e-portfolio Gradišće i Ivanov blog na Wordpressu s gradišćanskohrvatskom lirikom.

Mag, Ivan Rotter, MA živi u Matrštofu i podučava na gimnaziji hrvatski, tjelovježbu i šport.

Ključne riči: e-learning, blog, gh lirika, Wordpress, Mahara

 

Eintritt/ulaznina: Freie Spende/dobrovoljni dari