|
Hrvatski

20.09.2020 15:30


15:30 Predavanje prof. dr. Nikola Benčić - Tema: "Pitanje jezika do Miloradićeve Slovnice"


Prof. dr. Nikola Benčić će se u predavanju baviti razvitkom jezika “zapadnourgarskih Hrvatov” danas gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov s posebnim pogledom na ulogu ku je igrala Miloradićeva „Slovnica hervatskoga jezika“, ka je izašla ljeta 1919. Predavanje je nastavak referata pri simpoziju prilikom 100. obljetnice slovnice Martina Meršića Miloradića, održan u Kugi u novembru 2019.

Akademik, časni sveučilišni profesor, dr. Nikola (Nikolaus) Benčić (Bencsics), rodjen 12.10.1938. u Velikoj Nardi je jezikoslovac, povjesničar, pedagog, književnik i peljajući stručnjak za literaturu i kulturu Gradišćanskih Hrvatov.

Ulaznina: dobrovoljni dari