|
Hrvatski

03.06.2018 15:00


Mladi folklor od sjevera do juga / Junge Folklore


Školarice i školari iz Gradišća i Koljnofa ćedu prezentirati hrvatski folklor – tance/plese, jačke/pjesme itd.
Mladomu folkoraškomu naraštaju neka se pruži mogućnost nastupa na profesionalnoj pozornici i medjusobno upoznavanje u ugodnoj atmosferi.

Die KUGA bietet das ganze Jahr über ein breit gefächertes, zweisprachiges Aktiv-Angebot für Kinder und Jugendliche. Regelmäßig werden Nachwuchsensembles-, -chöre und -gruppen eingeladen, auf der großen KUGA-Bühne aufzutreten.
Höhepunkte nicht für die jungen Akteurinnen und Akteure, sondern auch für die jungen und junggebliebenen Gäste.
 

 

Teilnehmende / diozimatelji:


Mladi tamburaši Uzlop/Oslip

Folklorna grupa "Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof" / Folkloregruppe der Zweisprachigen Mittelschule Grosswarasdorf

Tamburaši Osnovne skole i čuvarnice Mihovila Nakovica Koljhof / Kophaza

Folklorno društvo Stalnost – Čajta/Schachendorf - naraštajna grupa /Nachwuchsgruppe

 


Moderacija: Kornelia Berlakovich