|
Hrvatski

25.05.2018 19:30


Predavanje Jasmin Mersits BA MA - "Dičinja većjezičnost u pedagoški institucija izmedju vridnosti i sniženja vridnosti..."


"Dičinja većjezičnost u pedagoški institucija izmedju vridnosti i sniženja vridnosti. Na primjeru jedne gradišćanske osnovne škole."

(Kindliche Mehrsprachigkeit in Bildungsinstitutionen zwischen Wert und Abwertung. Eine Fallstudie am Exempel einer burgenländischen Volksschule.)

 

 

Jasmin Mersits će predstaviti sažetak svojega masterskoga djela. Cilj ovoga djela je omogućiti uvid u zahadjanje s većjezičnošću u pedagoškoj praksi. Djelo kani pokazati kako se cijeni ali i kako se omalovaža većjezičnost školske dice.

 

Rodjena Frakanavka Jasmin Mersits je študirala Znanost izobrazbe (Bildungswissenschaft) na Sveučilišću Beč s težišćem na inkluzivnoj pedagogiki kod posebnih potriboćev.

 

Ulaznina: Dobrovoljni dari