|
Hrvatski

17.11.2017 10:00


Hrvatska akademska zajednica u Austriji poziva na Znanstveni simpozij "Hrvati na Bečkom sveučilištu: 650 plus" uz druge srotne teme


Program:

 

10.00  Prijava sudionika
10.30  Pozdrav organizatora

 


11.00


JOSIP SERŠIĆ, "Hrvati na Bečkom sveučilištu od 16. do kraja 18. stoljeća"

 

ROBERT HAJSZAN, "Panonija: akademsko i kulturno područje Hrvata"

 

IVANA HORBEC, "Die Medizinische Fakultät in Wien und die Professionalisierung der Chirurgie in Kroatien im 18. Jahrhundert"

 

VLASTA ŠVOGER, "Das Theologiestudium in Wien und das "Frintaneum" als Sprungbrett für erfolgreiche Karrieren kroatischer Priester im 19. Jahrhundert"

 

Rasprava
(Moderator: Igor Lacković)

 

13.00  Odmor, zakuska

 


14.00


ALOJZ JEMBRIH, "U čemu je važnost matrikula Bečkog sveučilišta za hrvatsku kulturnu povijest?"HERBERT GASSNER, "Rektor Filip Kaušić S.J. (1618.-1673.) - nova istraživanja"MICHAEL MALJAK, "Gradišćanski Hrvati na bečkim sveučilištima i drugim visokim učilištima u zadnjih 20 godina"NIKOLA BENCSICS, "O sveučilišnoj izobrazbi gradišćanskih Hrvata"ANAMARIJA MANESTAR, "Ivan Kostrenčić - Wiener Hofbibliothekar"

 

Završna rasprava
(Moderator: Stefan Pauer)17.00  Završetak simpozija