|
Hrvatski

08.12.2017 19:30


Znanstveni članki gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov III


Hrvatice i Hrvati, ki su se u 21. stoljeću u svoji disertacija, diplomski ili drugi završni djeli bavili temom u kontekstu s narodnom grupom, predstavljaju sažetke svojih djel i to na gradišćanskohrvatskom i na nimškom jeziku.

 

 

O projektu: Sarah Karall

 

Autorice & autori: Agnjica Csenar-Schuster, Zrinka Kinda, Michael Hirschler, Filip Tyran

 

Promocija knjige: prof. dr. Zorka Kinda-Berlaković, sveučilišće Beč, Pedagoška visoka škola Gradišće

 

Muzički okvir: TURBOKROWODN - raskvačeno

 

 

Eintritt/ulaznina: Freie Spende/dobrovoljni dari