|
Hrvatski

26.10.2014 15:00


Kroatischer Kirtag / Hrvatski Kiritof


Ov put ćedu na velikoborištofski kiritof opet oblikovati krasne folklorne grupe, kije ćedu predstavit šarolik program u KUGI. Auch dieses Jahr werden am Kirtag bekannte Folkloregruppen ihr Programm in der KUGA präsentieren.

Bereits 1968 formierte sich der Nikitscher Folkloreverein Graničari, der jetzt seit mehr als 40 Jahren ununterbrochen bei verschiedenen Anlässen auftritt. Fast alle Jugendlichen des Dorfes sind Mitglieder. Die Gruppe besteht mittlerweile aus 22 MusikerInnen und 20 TänzerInnen. Das Programm besteht ausschließlich aus kroatischen Volksliedern und Volkstänzen des Burgenlandes sowie Kroatiens – wie zB. aus Tänzen aus den Regionen Posavina, Banat, Medjimurje, Bunjevac, Prigorje, Baranje, Slavonija und Turopolje.

Na poziv Hrvatskoga kulturnoga društva boravio je 1958. ljeta prof. Slavko Janković, jedan poznati muzikolog i stručnjak u tamburanju, u Gradišču. On je pohodio nekoliko dvojezičnih osnovnih škol i dogovorio je s učitelji mogućnost podučavanja tamburanja u školi. Ondašnji učitelji osnovne škole Fileža bili su od ove ideje osvidočeni. Tako je ostao prof. Janković tri tajedne dugo u Filežu i počeo je školare viših razredov podučavati u tamburanju. S finacijelnom potporom Hrvatskoga kulturnoga društva nabavljeni su prvi instrumenti.

Tako se je s časom formiralo folklorno društvo "Graničari", ko sada već nego 55 ljet dugo neprestano zastupa naše selo pri različni svetačnosti. Skoro sva mladina sela, ka je ikako zainteresirana na kulturnom djelovanju, pristupila je ovoj folklornoj grupi. U društvu djeluje oko 22 tamburašic i tamburašev, 20 plesačic i plesačev.

 

 

 

Die Gruppe Črip aus Devínska Nová Ves (dt: Thebenneudorf) in der Slowakei

besteht seit dem Jahr 1998. „Črip“ heißt übersetzt das Tanzen und Singen der 4-18 Jährigen aber man kann es auch als auch eine Lebensweise der jungen Generation der Kroatinnen sehen. „Črip“ hat vor kurzem die CD „Novosielske“ herausgebracht und wird einige dieser Lieder in der KUGA zum Besten geben.

Folklorna grupa Črip iz Devinskoga Novoga Sela pri Bratislavi njeguje čripiće hrvatske kulture u Slovačkoj od 1998 ljeta. Črip, to je pretežno jačenje i tancanje za dicu od 4 do 18 ljet, ali i to je i način života i djelovanje mlade generacije Novosielskih Hrvatov.

Črip snimio je cd s nazivom ,,Novosielske“, kade se čuje suradnja sa slovačkimi aranžeri, folkloraši i jačkari. U Borištof putuje Črip s knjigom i cd-om. Tako, kako je farban novosielski hrvatski dialekt, tako je farbana i novosielska muzika. Ćemo si doniest cimbalovku, gajde, tambure i izvrsne jačkare. A uz to ćete čut pjesme Jura Baláža.

                                                                  

Die Veseli Gradišćanci sind eine populäre Folklore-Truppe aus Und/Unda im grenznahen Ungarn. Heuer am 5.April wurde das 40-jährige Bestandjubiläum gefeiet.  Die KroatInnen aus Ungarnn pflegen beste Kontakte zum Mittelburgenland. .  

Veseli Gradišćanci je poznata folklorna grupa iz Unde. U aprilu ovoga leta su Veseli Gradišćanci svečevali 40. obljetnicu. Oni su poznati po šarolikom programu, s kim su i izvan ugarske granice jako popularni. Veselimo se da i oni gostuju nahrvatskom kiritofu u Kugi.

 

Eintritt/ulaznina: € 6,-/ 8,-