|
Hrvatski

31.01.2016 15:00


Mirko Berlaković - "Slavite gospodina pjesmami"


Slavite gospodina pjesmami je novoizašla pjesmarica ka sadržava 90 duhovnih jačak za različne prilike kroz crikveno ljeto.

Das Buch beinhaltet 90 kroatische Lieder für das Kirchenjahr.

 

 

Moderacija: Marko Zvonarich

O pjesmarici: Feri Fellinger

 

 

Jačke ćedu predstaviti/Interpreten:

Ivo Šeparović

OŠ Veliki Borištof/VS Großwarasdorf

DNSŠ Veliki Borištof/Zweisprachige Neue Mittelschule Großwarasdorf

Crikveni zbor Veliki Borištof/Kirchenchor Großwarasdorf

Harmonija - tamburaško i pjevačko društvo

Staro vino - muška klapa/Männerchor

Stara dob - Tamburaško društvo

Graničarke - ženska klapa Filež/Frauenchor Niktisch

 

 

Preskrbit si jur morete kod HKD-a u Željeznu (02682 65500-0, ured@hkd.at) u KUGI u Velikom Borištofu (02614 7001, office@kuga.at) ili kod autora Mirka Berlakovića (0664 4630401).

 

Pjesme pobrao i adaptirao za gradišćanske Hrvate i izdao u vlastitoj nakladi: Mirko Berlaković

 

Cijena pjesmarice: dobrovoljni dari na konto „Grandits Franz – Burkina Faso“

IBAN: AT97 3302 7000 0230 5100 BIC: RLBBAT2E027