|
Hrvatski

12.07.2015 17:00


"Po staza naših starih"


Projekt "Po staza naših starih" je višedimenzionalno putovanje, koje će se po drugi put organizirati. Putovanje kroz 7 držav i to počev iz BiH prik Hrvatske, Slovenije, Austrije, Ugarske, Slovačke do Češke (južne Moravske) u spominak na veliko seljenje Hrvatov u 16. stoljeću.

Put začinje na Bobovcu, nekadašnjem kraljevskom gradu 7 km od Kraljeve Sutjeske u prelipom kraju same centralne Bosne.

No to je putovanje i kroz vrime. Mi ćemo na putu posjetit značajne objekte, ki su interesantni za našu skupnu hrvatsku, ali i panonsku povijest, a datirani su iz prapovijesti do 20. stoljeća.

To je putovanje i med različnih disciplina: povijesti, etnologije, zemljopisa, lingvistike, bajoslovlja, geometrije prostora, folklora, običaja i tradicije, koje postoju samo ali da bi nas samo zbunili, aš je sve u jednom kompletno, jedno cijelo. A to se zove žitak.

Mi ćemo putovati kroz kulinarsku kartu u ovih 900 km i imati različne starinske specijalitete pojedinih krajev na stolu.

To je istodobno i jezično putovanje, kade išćemo prajezik naših prostora. Na putu će mladi iz 5 zemalj (nažalost iz Austrije nisam mogao nikoga angažirati, ča je za mene malo teško za shvatit, ali moram akceptirati) učiti i klinasto (rovaš) pismo. Pa znamo reć da putujemo i kroz različita pisma - (prošli put smo naučili) glagoljice, bosaančice, klinastog pisma i latinskog pisma.

 

Glavni organizator putovanja je Zaklada EMC GRAH "KUME" ( tj. Etnomemorijalni i Informacijski Centar gradišćanskih Hrvatov) uz brojna civilna društva, općina i gradova, ki nas pomažu na putu, za koju pomoć im se već najper zahvaljuljemo.

 

Put će medijski pratit uz pisane medije nekoliko televizija i radio postaja.