|
Hrvatski

23.05.2021 15:30


Predavanje. Mag. Nikola Zeichmann, BA - „Krowodnrock izmed tradicije i suvrimenosti - Novointerpretacije gradišćanskohrvatskih narodnih jačak u pop i rock glazbi“


„Der Krowodnrock zwischen Tradition und Moderne - Neuinterpretationen burgenlandkroatischer Volksmusik im Rock- und Popbereich"

 

 

Nikola Zeichmann će predstaviti sažetak svojega diplomskoga djela. Muzičari čedu predstaviti napomenute interpretacije.

 

Rodjeni Dolnjo Puljanac je diplomirao na sveučilišću za muziku i scensku umjetnost u Beču (Universität für darstellende Kunst Wien) i to u študijumu za pedagoga u viši škola. Prvi predmet mu je muzički odgoj, drugi instrumentalni muzički odgoj. U diplomskom  djelu je prispodavljao narodne melodije s novimi interpretacijami gradišćanskohrvatskih rok i pop umjetnikov.

 

Mag. Nikola Zeichmann podučuva na gimnaziji u Matrštofu, je slobodni suradnik u hrvatskoj redakciji ORF-a Gradišće i je aktivan član brojnih grupov, kot na primjer Coffeeshock Company.