|
Hrvatski

08.11.2020 15:30


ODRINUTO / VERSCHOBEN auf 2021! mag. Ivo Sučić - predavanje "Velika gramatika i norma gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika"


Prof. mag. Ivo Sučić će se u predavanju baviti s koraki do današnje gramatike i norme jezika gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov s posebnim pogledom na ulogu ku je igrala Miloradićeva „Slovnica hervatskoga jezika“ ka je izašla ljeta 1919. Predavanje je nastavak referata pri simpoziju prilikom 100. obljetnice slovnice Martina Meršića Miloradića, održan u Kugi u novembru 2019.


Mag. Ivo Sučić (rodjen 10.4.1938. u Trajštofu) je jezikoslovac, profesor hrvatskoga, ruskoga, latinskoga i nimškoga jezika, autor, prevoditelj, korektor i urednik. Ivo Sučić je glavni urednik Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika, epohalnoga djela za Gradišćanske Hrvatice i Hrvate, ka je izašla 2003. ljeta.

Ulaznina: dobrovoljni dari