|
Hrvatski

21.06.2020 16:00


Prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković - "Jezik Miloradićeve Slovnice i nje uticaj na književni jezik gradišćanskih Hrvatov"


Prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković će se u predavanju baviti okolnosti nastajanja Slovnice i samim sadržajem Miloradićevoga jezičnoga priručnika, ali i njegovim uticajem na daljnje formiranje književnoga jezika gradišćanskih Hrvatov. Predavanje je nastavak referata pri simpoziju prilikom 100. obljetnice Slovnice Mate Meršića Miloradića, održan u Kugi u novembru 2019. ljeta.

Rođena Velikoborištofka, profesorica Zorka Kinda-Berlaković, zaposlena je od 1997. ljeta na Sveučilišću Beč, kade predaje jezikoslovlje, arealne i kulturne znanosti i didaktiku. Od 2016. ljeta ima profesuru za Hrvatski i većjezičnost a pelja i studij Hrvatski/Gradišćanskohrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće. Potpredsjednica je Austrijanskoga društva za kroatistiku. Dosad je iz oblasti jezikoslovlja objavila 10 knjig kao autorica ili suautorica, napisala otpr. 150 stručnih prinosov, a uzato je prevodila i skoro 40 dičjih knjig na gradišćanskohrvatski.