|
Hrvatski

24.06.2016 19:30


Georg Jure Anker - "Pannonien - Spuren einer Exkursion mit Studenten der Uni Innsbruck zu den Gradišćanski Hrvati"


Musikalische Umrahmung / muzički okvir: Harmonija


Das Buch "Pannonien - Spuren einer Exkursion“ soll über die Exkursion 2013 mit Studierenden der Universität Innsbruck berichten, in dem versucht wird, eine Wissenslücke zu durchbrechen.

Während der Gespräche mit Burgenlandkroatinnen und -kroaten konnten Fragen gestellt werden. Und es wurde viel gefragt!


Natürlich wird auch der sprachliche Bereich entsprechend berücksichtigt, soweit dieser Punkt während der Exkursion betrachtet werden konnte. Nicht alle Teilnehmer waren Studierende der Slawistik, konnten aber dennoch Rüstzeug mitbekommen, um sich näher damit befassen zu können.

Das Buch gliedert sich in allgemeine Erlebnisse und Eindrücke, Beiträge der Studierenden, das Zusammensein mit interessanten Menschen der Volksgruppen und deren Ansichten.

Hier soll nun etwas vorgestellt werden, das zu begreifen nur möglich ist, wenn die Situation der Gradišćanski Hrvati bzw. auch der weiteren Minderheiten, diesseits und jenseits der Grenzen und auch in Wien von verschiedenen Seiten her beleuchtet werden. Texte können während der Präsentation, vor allem wegen des Umfanges, nur auszugsweise zitiert werden. Wichtig ist der Gesamteindruck, das Gesamtbild, das Sie verführen soll, auf dieses Buch neugierig zu werden!


Georg Jure Anker:

Danas Vas hoću otpeljati u svit, ki je na zapadu Austrije skoro nepoznat. Kad se nekomu povida o Gradišćanski Hrvati, onda se zvećega čuje odgovor: „Da, da, i onde je gastarbajterov.“ 
Da ne govorimo o mali grupa Gradišćanskih Madjarov ili Romov.

Ova knjiga neka opišuje ekskurziju dvitisućtrinaestoga ljeta sa študenti sveučilišća Innsbruck, pri koj sam se trsio probiti ovo nepotpuno znanje. Postalo je jasno, da je mnogo čega presenetilo, ča se je kazalo za študente kot ulaz u neki novi svit. Pri razgovori su mogli postaviti pitanja. - I mnogo se je pitalo!

Pravoda se adekvatno zgleda i na jezično polje, koliko se je mogla ova točka pri ekskurziji promatrati. Nisu bili svi diozimatelji študenti Slavistike, ali su si mogli sobomzeti znanost, orudje, da bi se mogli bliže tim baviti.

Knjiga je podiljena na općenite doživljaje i utiske, prinose študentov, kot i na sastanke sa zanimljivimi ljudi narodnih grup i njevimi mišljenji. S oko dvadeset ljudi iz reda ovih diskutantov sam se kasnije još jednoč razgovarao. Izvatke ovih razgovorov sam istotako u knjigi zabilježio.

Predstaviti zbirku pjesam je morebit laglje. Čitaju se neke kitice, ke neka stvoru raspoloženje, i od kih autor misli, da će je publika osebujno dobro primiti.

Ovde sada neka ča predstavim, ča se more samo onda razumiti, ako situaciju Gradišćanskih Hrvatov, odnosno i onih drugih manjin ov- i onkraj granice pa i u Beču, od različnih stran rasvitlim. Pri prezentaciji moremo tekste - u prvom redu zbog njevoga opsega - samo kot izvatke citirati. Važni su općeniti utisak, općenita slika, ki Vas neka natentaju na to, da bi postali znatiželjni na ovu knjigu.