|
Hrvatski

28.04.2019 15:00


17. Literarni krug / Dičji i omladinski literarni krug - "mudrosti pun ormar"


Pozvani su dobitnice i dobitniki ljetošnjega "RECITAL-a", da prestavu pjesme s kimi su dobili poznato naticanje Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću.

 

Muzički okvir: KUGA zbor

 

Peljanje: Claudia Fellinger i Jelka Zeichmann-KocsisUlaznina: dobrovoljni dari